POLITIKA KVALITETA
Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dalji razvoj FIMAS izgrađuje na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke / montaže / servisiranja, partnerskim odnosima prema isporučiocima, nastojeći da u celosti zadovolji zahteve i očekivanja kako korisnika tako i zaposlenih i celokupnog okruženja.

Osnovni stavovi Politike kvaliteta ogledaju se u uspostavljanju uzajamno korisnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama.

Osnovna opredeljenja FIMAS-a baziraju se na: Visoka profesionalnost u obavljanju poslova u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 uspostaviće sklad između interesa naše firme i interesa kupaca i drugih zainteresovanih strana i omogućiti ostvarivanje iskazanih opredeljenja Politike IMS, što je stalan zadatak svih zaposlenih.

Preuzmite sertifikat
SRPS ISO 9001:2008 (PDF)
Preuzmite sertifikat
SRPS ISO 14001:2005(PDF)
Preuzmite sertifikat
SRPS OHSAS 18001:2008 (PDF)