Seltmann Weiden

Seltmann Weiden

Seltmann Weiden (Nemačka)

Proizvodi od porcelana

Kompanija Seltmann Weiden je osnovana 1901. godine. Osnivač kompanije je u jako mladom dobu bio podučavan za poslove dekorisanja, i radio je u različitim fabrikama  za proizvodnju porcelana gde je pokazao svoj talenat za pravljenje predmeta od porcelana. Njegov rad je bio zaista impresivan za tako mladu talentovanu osobu, ali njegovi nadređeni mu nisu ostavili dovoljno prostora kako bi izrazio sopstvene ideje. Nakon nekoliko godina pošto je Porzellanfabrik Johann Seltmann uspostavljena, dostigla je  veoma dobru reputaciju i zapošljavala je preko 600 radnika. Preduzeće Seltmann je bilo jedno od prvih proizvođača porcelana koji nije nudio samo proizvode od porcelana već je takođe obezbeđivao svoje kupce sa dodatnim spektrom proizvoda od finog stakla. U današnje doba Seltmann grupa je jedna od retkih preostalih većih porodičnih kompanija i jedna od većih proizvođača porcelana u Nemačkoj.

Zvanična prezentacija