Minerva Omega Group

Minerva Omega Group

Minerva Omega Group (Italija)

Aparati i mašine

Minerva Omega Group nastala je 2012. godine nakon spajanja dve vodeće italijanske i svetske kompanije u dizajniranju i proizvodnji mesa i ostalih uređaja za preradu hrane: La Minerva di Chiodini Mario, iz Bolonje i Omega Ceg,iz Varese.

Danas, Minerva Omega Group, može se pohvaliti jednim od najsveobuhvatnijih spektra proizvoda na tržištu, sa konsolidovanim portfolijom klijenata sa prisustvom u svakom prehrambenom sektoru, sa velikim trgovcima sa prodajom na veliko ali i sa trgovcima sa prodajom na malo u svakoj zemlji na svetu. 

Proizvodna linija, uključuje izuzetno raznovrstan asortiman prerade hrane, čuvanja i mašina za pakovanje hrane  za svaki mogući od zahteva za dole navedene sektore:

-za profesionalne stanice za posluživanje hrane

-velike veletrgovce

-ketering

-industrija za preradu hrane

-hotelske i restoranske lance

Zvanična prezentacija