Gorenje

Gorenje

Gorenje (Slovenija)

Aparati i mašine

Koreni današnjeg Gorenja mogu biti praćeni sve do Špehove kovačnice ui selu Gorenje u periodu odmah nakon Drugog svetskog rata.. Nakon nacionalizacije 1950. godine preimanovana je u Okrug metalnih radova Gorenje - kompaniju sa deset zaposlenih. 

U martu 1953. Ivan Atelšek je imenovan za prvog vizionarskog menadžera Gorenja. Sa njim na čelu kompanija je doživela reorganizaciju, poboljašana je radna efikasnost, proizvodi su nadograđeni i proizvodni program je proširen. Za vršalicu iz kompanije Gorenje dodeljen je čak i patent 1956. godine. Ovo se posmatra kao početna tačka inovacija zaposlenih u kompaniji; do današnjeg dana, usledilo je još preko 150 patenata kao i brojne nagrade za izume.

Zvanična prezentacija