Telme

Telme (Italija)

Aparati i mašine

Mašine za proizvodnju jednog od najomiljenijih proizvoda sladokusaca širom sveta - jedinstvenog italijanskog gelato-a, još od 1987.

Zvanična prezentacija